I samma båt

Familjeliv till sjöss

Hamnar

Naturhamnar

Det finns gott om djupa, skyddande vikar i den kroatiska skärgården. Man förtöjer aldrig med stäven mot en klippa och ankaret ut från aktern. Kanske beror det på att klipporna inte är släta som i Sverige utan taggiga och svåråtkomliga. Det är inte heller så lätt att hoppa iland från stäven på de båtar som hyrs ut. I stället ligger man på svaj, ibland med en aktertamp till land.

Vi har sällan stött på någon vik som varit för grund för båtens djupgående utan oftast har problemet varit det omvända med ankringsdjup på över tio meter. Då vi fällt ankaret och släppt ut tillräckligt mycket ankarkätting (3-5 gånger djupet) har vi backat lätt för att sträcka upp kättingen och för att se till att ankaret fått fäste. Har det funnits risk för att vi ska dragga ut på djupt vatten vid stark vind från vikens inre eller om viken har varit för trång för att båten ska kunna svänga fritt runt ankaret har vi lagt en lina från aktern till land. Eftersom siktdjupet i Adriatiska havet är bra kan man ofta inspektera ankaret och bottens beskaffenhet från ytan med hjälp av ett cyklop. Enligt vår erfarenhet är det oftast sandbotten en liten bit utanför vikarnas klippstränder.

Vi har också alltmer börjat använda oss av plotterns ankarvakt. Då får man försöka uppskatta hur lång diametern kan tänkas vara i den cirkel runt ankaret som båten får röra sig i. En sjömil (M) är 1852 meter. En tiondels (0,1 M) sjömil är då 185,2 meter. Diametern i en cirkelrörelse med radien 30 meter blir ungefär 0,03 M.

Bojar

I en del vikar finns även bojar utlagda. Man lyfter upp bojen med en båtshake eller backar in mot bojen så att man kan nå den från båtens badbrygga. Man förtöjer inte i bojens övre ögla utan lyfter upp bojen så att man kan göra fast i den undre öglan. En avgift tas upp av en uppsyningsman som ofta också kan ta hand om hushållsavfallet. Adriatic Pilot varnar dock från att lita allt för mycket på dessa bojar eftersom det har hänt att de har släppt från sin bojsten på grund av dåligt underhåll.

Marinorna

Det finns gott om marinor och kommunala hamnar i den kroatiska skärgården. De är dyrare än de svenska gästhamnarna. En natt i marinorna kostade oss (2007) mellan 200 och 450 kuna, d.v.s. mellan 250 och 600 Sv. kronor.

Vatten finns i allmänhet tillgängligt vid samtliga bryggplatser. I charterbåten finns slang och anslutning (snabbkoppling av samma “Gardena-typ” som vi använder i Sverige och som man skruvar på kranen. Ta gärna med en extra sådan i reserv)

Nästan alla båtar förtöjer med aktern mot bryggan. Oftast finns någon anställd som anvisar plats (brukar blåsa i visselpipa för att påkalla uppmärksamhet). Då man backat in mot bryggan lämnar man sina aktertampar och får istället en förtamp som är fastgjord vid en bojsten en bit ut från bryggan. Se till att en person har aktertamparna klara att lämnas över till personen på bryggan för att sedan få en bojlina i handen. Låt gärna en person vara beredd att ta över bojlinen och gå framåt längs relingen för att sträck upp och göra fast bojlinan/linorna i båtens för. Om besättningen är tillräckligt stor är det bra med två personer i aktern - en som lämnar över förtöjningslinan och en som tar emot bojlinan.

Några tips till dig som är ovan vid att navigera en stor segelbåt i trånga hamnar:

 • Behöver du ligga still och vänta i lite starkare vind är det lättast att rikta in aktern mot vinden och anpassa gaspådraget med motorn i backläge så att båten ligger still.
 • Propellern driver inte bara båten fram eller bakåt utan har också en skovelhjulseffekt i sidled. Det håll den strävar efter att vrida aktern åt beror på propellerns rotationsriktning. Skovelhjulseffekten är störst då man från stillastående ger starkt gaspådrag. Då båten fått upp lite fart blir skovelhjulseffekten nästan försumbar. Undersök åt vilket håll i sidled skovelhjulseffekten vill vrida din båt då du vid sakta fart fram lägger in backväxeln.
 • Då du ska backa in till en bryggplats kan det vara klokt att i god tid vända båten och börja backa så att du har fått upp lite fart bakåt då du ska fin-navigera och slipper överraskas av skovelhjulseffekten just då du ska rikta in båten mot bryggplatsen.
 • Om du måste vända båten 180 grader i ett trångt utrymme kan du pröva följande:
  1. Lägg i växeln i friläge och vänta tills båten nästan har stannat.
  2. Ge max roderutslag åt babord (om skovelhjulseffekten vill vrida aktern åt styrbord), lägg växeln i framläge och ge ett kort distinkt gaspådrag. Båten kommer då att börja gira skarpt åt babord.
  3. När båten börjar göra fart framåt läggs växeln i backläge och ett distinkt gaspådrag
   ges vilket gör att båten fortsätter den skarpa vridningen åt babord.
  4. Lägg därefter åter i framväxel och ge gas innan båten har börjat röra sig bakåt. Under hela manövern behålls samma roderutslag åt babord!Skriv ut Skriv utLämna en kommentar